Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 18 tháng 05 năm 2022


Tin tức & sự kiện

Năm học mới thích ứng trong tình hình dịch bệnh

Năm học mới thích ứng trong tình hình dịch bệnh

Ngày 31/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Nam Đông có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn 10 xã, thị trấn thuộc huyện. Xem thêm

Thư viện ảnh

  • Current