Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 23 tháng 04 năm 2021


Tin tức & sự kiện

Học trái tuyến và chuyện “chạy trường”

Học trái tuyến và chuyện “chạy trường”

“Chạy trường” đầu cấp vẫn âm ỉ, nhất là năm 2021. Học sinh lớp 1 tuổi Kỷ Hợi (năm đẹp) tăng khiến nỗi lo trường lớp quá tải khi học trái tuyến.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Nam Đông có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn 10 xã, thị trấn thuộc huyện. Xem thêm

Thư viện ảnh

  • Current