Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 23 tháng 05 năm 2018


Gương mặt tiêu biểu

  • Current
Các mục ảnh khác