Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 28 tháng 02 năm 2020


Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Nam Đông có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn 10 xã, thị trấn thuộc huyện. Xem thêm

Thư viện ảnh

  • p1130116

  • img 20130915 080844

  • img 20130915 080959

  • img_2046