Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 13 tháng 11 năm 2018