Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 20 tháng 08 năm 2018


Đoàn Thanh niên