Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

 » Đoàn thể » Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ