Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 00:00 16/06/2012  

Giới thiệu

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Nam Đông có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn 11 xã, thị trấn thuộc huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông quản lý 28 cơ sở giáo dục công lập, trong đó mầm non: 11 trường, tiểu học: 11 trường, phổ thông cơ sở (cấp 1&2): 1 trường, trung học cơ sở: 5 trường.

Trong quá trình phấn đấu thực hiện đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: Phát triển mạng lưới trường lớp, đa dạng hóa các loại hình trường lớp; huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ cao; nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ; đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng tầng hóa, hiện đại hóa và chuẩn hóa, tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy, học và việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non. Chăm lo giáo dục toàn diện cho học sinh, các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường được đẩy mạnh. 

Toàn huyện hiện nay có 10 trường tiểu học, 10 trường mầm non, 04 trường trung học cơ sở được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó trường Tiểu học thị trấn Khe Tre được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Từ những nổ lực đó, 7 năm liền Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông được công nhận tập thể lao động xuất sắc, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen về giáo dục dân tộc giai đoạn 2002-2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông
    Địa chỉ: Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
    Trưởng phòng: Lê Quang Thẩm.

Số lượt xem : 10874