Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''


Ngày 28 tháng 02 năm 2020


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng


Họ và tên: Lại Quốc Trình
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: quoctrinh.ndong@gmail.com
Điện thoại: 0988.807.890
Địa chỉ: Khe Tre, Nam Dong 

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Giáo dục phổ thông
- Kiểm định chất lương giáo dục

Số lượt xem : 4417