Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 21 tháng 01 năm 2018


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 


Họ và tên: Lê Quang Thẩm
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email: tham.pgd.nd@gmail.com
Điện thoại: 0914.418.135-016.38.37.77.99
Địa chỉ: Khe Tre, Nam Đông 

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 9756

Các tin khác