Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "


Ngày 20 tháng 08 năm 2018


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Phó Trưởng phòng

 


Họ và tên: Lại Quốc Trình
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: quoctrinh.ndong@gmail.com
Điện thoại: 0988.807.890
Địa chỉ: Khe Tre, Nam Dong 

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Giáo dục phổ thông
- Kiểm định chất lương giáo dục

Số lượt xem : 752