Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 23 tháng 05 năm 2018


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Phó Trưởng phòng

 


Họ và tên: Lại Quốc Trình
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: quoctrinh.ndong@gmail.com
Điện thoại: 0988.807.890
Địa chỉ: Khe Tre, Nam Dong 

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Giáo dục phổ thông
- Kiểm định chất lương giáo dục

Số lượt xem : 717