Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''


Ngày 20 tháng 08 năm 2018


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Phó Trưởng phòng

 


Họ và tên: Huỳnh Minh Tròn 
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: minhtron.pgdnamdong@gmail.com
Điện thoại: 0905.875.089
Địa chỉ: Hương Hữu, Nam Đông

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Công đoàn ngành
- Giáo dục Mầm non

Số lượt xem : 604