Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 23 tháng 05 năm 2018


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Phó Trưởng phòng

 


Họ và tên: Huỳnh Minh Tròn 
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Email: minhtron.pgdnamdong@gmail.com
Điện thoại: 0905.875.089
Địa chỉ: Hương Hữu, Nam Đông

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Công đoàn ngành
- Giáo dục Mầm non

Số lượt xem : 573