Học tập là một việc suốt đời "


Ngày 28 tháng 02 năm 2020


Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 00:00 16/06/2012  

Giới thiệu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Nam Đông có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn 10 xã, thị trấn thuộc huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông quản lý 28 cơ sở giáo dục công lập, trong đó mầm non: 11 trường, tiểu học: 11 trường, phổ thông cơ sở (cấp 1&2): 2 trường, trung học cơ sở: 5 trường.

Trong quá trình phấn đấu thực hiện đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: Phát triển mạng lưới trường lớp, đa dạng hóa các loại hình trường lớp; huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ cao; nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ; đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng tầng hóa, hiện đại hóa và chuẩn hóa, tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy, học và việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non. Chăm lo giáo dục toàn diện cho học sinh, các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường được đẩy mạnh. 

Toàn huyện hiện nay có 25 trường đạt chuẩn Quốc gia.

100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

Từ những nổ lực đó, 7 năm liền Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông được công nhận tập thể lao động xuất sắc, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen về giáo dục dân tộc giai đoạn 2002-2007, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông
    Địa chỉ: Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
    Trưởng phòng: Lại Quốc Trình.

Số lượt xem : 31878