Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 21 tháng 01 năm 2018


Bộ phận chuyên môn

Cập nhật lúc : 04:05 29/01/2013  

Bộ phận Tài vụ

Trưởng bộ phận: Vương Thị Tú
Chuyên môn: ĐH Kinh tế
Lĩnh vực phụ trách: Tài chính - Kế hoạch
Điện thoại: 0986.19.29.16
Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bùi Trọng Quang 0978.562.598 Khe Tre, Nam Đông quangpgd@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thanh Huệ 0979.461.682 Khe Tre, Nam Đông vanthuphonggiaoduc@gmail.com
...        

Số lượt xem : 9755

Các tin khác