Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

 » Thông tin đơn vị » Bộ phận chuyên môn

Bộ phận chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Bộ phận Phổ thông

Trưởng bộ phận: Lê Khảm
Chuyên môn: ĐHSP Giáo dục Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục Tiểu học
Điện thoại: 0973.51.00.22
Email: lekham1962@gmail.com
Phó trưởng bộ phận: Đặng Thị Thu Vân
Chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục Trung học cơ sở
Điện thoại: 0934.898.546
Email: thuvanpgd@gmail.com
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Hằng 0905910005  Hương Hòa, Nam Đông hthohang@gmail.com
 

         

Số lượt xem : 739