Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 28 tháng 02 năm 2020


Bộ phận chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Bộ phận Phổ thông

Trưởng bộ phận: Lê Khảm
Chuyên môn: ĐHSP Giáo dục Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục Tiểu học
Điện thoại: 0973.51.00.22
Email: lekham1962@gmail.com
Phó trưởng bộ phận: Đặng Thị Thu Vân
Chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh
Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục Trung học cơ sở
Điện thoại: 0934.898.546
Email: thuvanpgd@gmail.com
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Hằng 0905910005  Hương Hòa, Nam Đông hthohang@gmail.com
2 Đồng Xuân Bảy 0982272570 Thượng Lộ, Nam Đông dxbay@thuathienhue.gov.vn 

         

Số lượt xem : 5283