Thứ Hai, 24/02/2020

Buổi sáng

Trực báo tuần

Họp Cấp ủy

Buổi chiều

Họp UBND huyện thường kỳ (Trình)

Thứ Ba, 25/02/2020

Buổi sáng

Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý BCCT ĐH Huyện đảng bộ (Trình)

Buổi chiều

Họp Chi bộ

Nhận Khẩu trang tại Sở GD&ĐT (Bảy)

Thứ Tư, 26/02/2020

Buổi sáng

Họp BCĐ 35 (Trình, Phú)

Kiểm tra công tác phòng dịch chuẩn bị để HS đi học lại (Hằng, Bảy)

Buổi chiều

Dự HN Tổng kết công tác xây dựng trường chuẩn QG (Trình)

Kiểm tra công tác phòng dịch chuẩn bị để HS đi học lại (Hằng, Bảy)

Thứ Năm, 27/02/2020

Buổi sáng

Kiểm tra công tác phòng dịch chuẩn bị để HS đi học lại (Hằng, Bảy)

Buổi chiều

Kiểm tra công tác phòng dịch chuẩn bị để HS đi học lại (Hằng, Bảy)

Thứ Sáu, 28/02/2020

Buổi sáng

Kiểm tra công tác phòng dịch chuẩn bị để HS đi học lại (Hằng, Bảy)

Buổi chiều

Kiểm tra công tác phòng dịch chuẩn bị để HS đi học lại (Hằng, Bảy)

Thứ Bảy, 29/02/2020

Buổi sáng

Dự TK nết đẹp văn hóa học đường (Trình, Hằng)

Chủ Nhật, 01/03/2020

Buổi sáng

Dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2020 (Trình, Bảy)