Thứ Hai, 18/03/2019

Buổi sáng

-Trực báo cơ quan

Buổi chiều

Họp BGK cuộc thi sang tạo TTN, nhi đồng

-Làm việc với trường TH Thị trấn Khe Tre.

Thứ Ba, 19/03/2019

Buổi sáng

Kiểm tra Trường MN Hương Hữu (theo QĐ)

-Kiểm tra cơ sở

Buổi chiều

Kiểm tra Trường MN Hương Hữu i-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA'>-Kiểm tra cơ sở

Thứ Tư, 20/03/2019

Buổi sáng

Kiểm tra trường MN Hương Giang (theo QĐ)

-Thi sang tạo TTN, nhi đồng năm 2019

Buổi chiều

Kiểm tra trường MN Hương Giang (theo QĐ)

-Thi sáng tạo TTN, nhi đồng năm 2019

Thứ Năm, 21/03/2019

Buổi sáng

Kiểm tra NTM tại xã Hương Sơn (TP) nguage:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA'>-Thi sáng tạo TTN, nhi đồng năm 2019

Buổi chiều

Họp BTC, BGK Ngày hội đọc sách HS tiểu học mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA'>-Thi sáng tạo TTN, nhi đồng năm 2019

Thứ Sáu, 22/03/2019

Buổi sáng

Tổ chức ngày hội đọc sách HS tiểu học > mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA'>-Thi sáng tạo TTN, nhi đồng năm 2019

Buổi chiều

Tổ chức ngày hội đọc sách HS tiểu học

Chủ Nhật, 24/03/2019

Buổi chiều

Tổ chức ra quân Ngày chủ nhật xanh tại trường TH&THCS Nam Phú