Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 18 tháng 01 năm 2018


Phó Trưởng phòng