Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 10:47 18/03/2019  

Tuần 12 năm 2019
Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/03/2019)

-Trực báo cơ quan

Họp BGK cuộc thi sang tạo TTN, nhi đồng

-Làm việc với trường TH Thị trấn Khe Tre.

Thứ Ba
(19/03/2019)

Kiểm tra Trường MN Hương Hữu (theo QĐ)

-Kiểm tra cơ sở

Kiểm tra Trường MN Hương Hữu i-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA'>-Kiểm tra cơ sở

Thứ Tư
(20/03/2019)

Kiểm tra trường MN Hương Giang (theo QĐ)

-Thi sang tạo TTN, nhi đồng năm 2019

Kiểm tra trường MN Hương Giang (theo QĐ)

-Thi sáng tạo TTN, nhi đồng năm 2019

Thứ Năm
(21/03/2019)

Kiểm tra NTM tại xã Hương Sơn (TP) nguage:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA'>-Thi sáng tạo TTN, nhi đồng năm 2019

Họp BTC, BGK Ngày hội đọc sách HS tiểu học mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA'>-Thi sáng tạo TTN, nhi đồng năm 2019

Thứ Sáu
(22/03/2019)

Tổ chức ngày hội đọc sách HS tiểu học > mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:AR-SA'>-Thi sáng tạo TTN, nhi đồng năm 2019

Tổ chức ngày hội đọc sách HS tiểu học

Thứ Bảy
(23/03/2019)
Chủ Nhật
(24/03/2019)

Tổ chức ra quân Ngày chủ nhật xanh tại trường TH&THCS Nam Phú