Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "


Ngày 12 tháng 12 năm 2018


Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:59 10/12/2018  

Tuần 50 năm 2018
Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(10/12/2018)

Trực báo cơ quan(CC,VC cơ quan).

- Hội thảo các câu lạc bộ bóng đá.

Thứ Ba
(11/12/2018)

- Họp kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Khóa VI(TP-PTP)

- Họp kỳ họp thứ 7 HĐND huyện  Khóa VI(PTP).

- Cuộc thi KHKT học sinh THCS cấp huyện (theo QĐ).

Thứ Tư
(12/12/2018)

Họp kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Khóa VI(PTP).

- Khai mạc Cuộc thi KHKT học sinh THCS cấp huyện (theo QĐ).

Họp kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Khóa VI(PTP)

- Tổng kết cuộc thi KHKT học sinh THCS cấp huyện.

Thứ Năm
(13/12/2018)

- Duyệt quyết toán ngân sách bóng đá cộng đồng năm 2018(PTP-CV-BQLDA).

- Kiểm tra nắm tình hình học sinh bỏ học tại các trường THCS(TP-bộ phận PT)

Duyệt quyết toán ngân sách bóng đá cộng đồng năm 2018(PTP-CV-BQLDA).

- 15h, Khảo sát sân bóng đá Hương Hữu (PTP-CV- BQLDA).

- Kiểm tra nắm tình hình học sinh bỏ học tại các trường THCS(TP-bộ phận PT)

Thứ Sáu
(14/12/2018)

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh các trường MN(LĐ-CVMN).

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh các trường MN(LĐ-CVMN).

Thứ Bảy
(15/12/2018)
Chủ Nhật
(16/12/2018)