Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 28 tháng 02 năm 2020


Năm 2020

Cập nhật lúc : 13:46 24/02/2020  

Tuần 9 năm 2020
Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(24/02/2020)

Trực báo tuần

Họp Cấp ủy

Họp UBND huyện thường kỳ (Trình)

Thứ Ba
(25/02/2020)

Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý BCCT ĐH Huyện đảng bộ (Trình)

Họp Chi bộ

Nhận Khẩu trang tại Sở GD&ĐT (Bảy)

Thứ Tư
(26/02/2020)

Họp BCĐ 35 (Trình, Phú)

Kiểm tra công tác phòng dịch chuẩn bị để HS đi học lại (Hằng, Bảy)

Dự HN Tổng kết công tác xây dựng trường chuẩn QG (Trình)

Kiểm tra công tác phòng dịch chuẩn bị để HS đi học lại (Hằng, Bảy)

Thứ Năm
(27/02/2020)

Kiểm tra công tác phòng dịch chuẩn bị để HS đi học lại (Hằng, Bảy)

Kiểm tra công tác phòng dịch chuẩn bị để HS đi học lại (Hằng, Bảy)

Thứ Sáu
(28/02/2020)

Kiểm tra công tác phòng dịch chuẩn bị để HS đi học lại (Hằng, Bảy)

Kiểm tra công tác phòng dịch chuẩn bị để HS đi học lại (Hằng, Bảy)

Thứ Bảy
(29/02/2020)

Dự TK nết đẹp văn hóa học đường (Trình, Hằng)

Chủ Nhật
(01/03/2020)

Dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2020 (Trình, Bảy)