Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 20 tháng 10 năm 2018


Phòng GD Hương Thuỷ - Trường Mầm Non