Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 26 tháng 02 năm 2018


Phòng GD&ĐT Phú Lộc - Trường THCS