Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "


Ngày 13 tháng 11 năm 2018


Phòng GD&ĐT Phú Lộc - Trường THCS