Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "


Ngày 20 tháng 08 năm 2018


Phòng GD&ĐT Hương Trà - Trường THCS