Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 13 tháng 11 năm 2018


Phòng GD&ĐT Hương Trà - Trường THCS