Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 25 tháng 05 năm 2018


Phòng GD&ĐT Hương Trà - Trường THCS