Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 13 tháng 11 năm 2018


Phòng GD&ĐT Hương Trà - Trường Tiểu học