Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 26 tháng 02 năm 2018


Phòng GD&ĐT Phong Điền - Trường THCS