Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 13 tháng 11 năm 2018


Phòng GD&ĐT Phong Điền - Trường THCS