Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "


Ngày 25 tháng 05 năm 2018


Phòng GD&ĐT Phong Điền - Trường THCS