Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 26 tháng 02 năm 2018


Phòng GD&ĐT Phong Điền - Trường Tiểu học