Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "


Ngày 25 tháng 05 năm 2018


Phòng GD&ĐT Phong Điền - Trường Tiểu học