Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "


Ngày 26 tháng 02 năm 2018


Phòng GD&ĐT Nam Đông - Trường THCS