Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 25 tháng 05 năm 2018


Phòng GD&ĐT Nam Đông - Trường Mầm Non