Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "


Ngày 26 tháng 02 năm 2018


Phòng GD&ĐT A Lưới - Trường THCS