Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 25 tháng 05 năm 2018


Phòng GD&ĐT A Lưới - Trường THCS