Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 20 tháng 08 năm 2018


Phòng GD&ĐT A Lưới - Trường THCS