Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 13 tháng 11 năm 2018


Phòng GD&ĐT A Lưới - Trường Tiểu Học