Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 26 tháng 02 năm 2018


Phòng GD&ĐT A Lưới - Trường Mầm Non