Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "


Ngày 20 tháng 08 năm 2018


Phòng GD&ĐT Quảng Điền - Trường THCS