Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 13 tháng 11 năm 2018


Phòng GD&ĐT Quảng Điền - Trường THCS