Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 26 tháng 02 năm 2018


Phòng GD&ĐT Quảng Điền - Trường Tiểu học