Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 13 tháng 11 năm 2018


Phòng GD&ĐT Phú Vang - Trường Mầm non