Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "


Ngày 26 tháng 02 năm 2018


Phòng GD&ĐT Phú Vang - Trường Mầm non