Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 26 tháng 02 năm 2018


Phòng GD&ĐT TP Huế - Trường THCS