Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 13 tháng 11 năm 2018


Phần mềm nguồn mở

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Những phần mềm nguồn mở

Total Commander hỗ trợ rất tốt FTP client, một tiện ích trao đổi files nhanh chóng và tiện lợi giữa các máy tính, cũng có thể upload files lên mạng với một số Host hỗ trợ FTP     ...