Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 19 tháng 07 năm 2018


Tin hoạt động ngành

Điểm chuẩn ĐH sẽ cao hơn năm trước
Đề thi khối B, C, D ở đợt 2 kỳ thi ĐH-CĐ 2012 tiếp tục được đánh giá nhẹ nhàng, vừa sức với thí sinh nên ngay sau khi kết thúc đợt thi thứ hai, nhiều trường ĐH đã đưa ra dự kiến điểm chuẩn.

  • Dự đoán điểm chuẩn, điểm sàn
    Do một số thay đổi trong việc xét tuyển nên nhiều ý kiến cho rằng điểm chuẩn ở một số trường có thể biến động, nhưng điểm sàn không ...