Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 20 tháng 08 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 11:08 19/05/2014  

Về việc điều chỉnh một số nội dung trong đánh giá chuẩn nghề nghiệp; đánh giá CC, VC, lao động hàng năm


Tải file

Số lượt xem : 719

Chưa có bình luận nào cho bài viết này