Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

 » Văn bản phòng GD

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải f