Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''


Ngày 13 tháng 11 năm 2018


Cơ quan ban hành : UBND Huyện

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
889/QĐ-UBND 28/04/2016 Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày ban hành 28/04/2016 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
48/KH-UBND 04/05/2015 Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày ban hành 04/05/2015 Phối  hợp tổ chức “Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh TT Huế lần thứ XI/2015”
98/UBND-YT 30/04/2015 Công văn số 98/UBND-YT ngày ban hành 30/04/2015 tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng
39/KH-UBND 01/04/2015 Công văn số 39/KH-UBND ngày ban hành 01/04/2015 Phát triển thanh niên năm 2015
11 /BC-UBND 03/02/2015 Báo cáo số 11 /BC-UBND ngày ban hành 03/02/2015 Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Nam Đông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030  
15/KH-UBND 29/01/2015 Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày ban hành 29/01/2015 Thanh tra công vụ năm 2015