Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

 » Văn bản phòng GD » 

Lĩnh vực : Chữ thập đỏ

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
03 /CV-CTĐ 2014/07/04 Công văn số 03 /CV-CTĐ ngày ban hành 04/07/2014 tặng giày cho học sinh tiểu học chuẩn bị bước vào năm học 2014-2015