Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "


Ngày 14 tháng 11 năm 2018


Lĩnh vực : Công nghệ thông tin

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1102/QĐ-UBND 18/06/2015 Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày ban hành 18/06/2015 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014
48/KH-UBND 04/05/2015 Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày ban hành 04/05/2015 Phối  hợp tổ chức “Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch các dân tộc miền núi tỉnh TT Huế lần thứ XI/2015”
39/KH-UBND 01/04/2015 Công văn số 39/KH-UBND ngày ban hành 01/04/2015 Phát triển thanh niên năm 2015
70/PGD&ĐT 18/03/2015 Công văn số 70/PGD&ĐT ngày ban hành 18/03/2015 Điều tra nhu cầu học sinh học chữ viết và tiếng nói của dân tộc thiểu số
27/2015/NĐ-CP 10/03/2015 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày ban hành 10/03/2015 Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”
347 /SGDĐT-VP 09/02/2015 Công văn số 347 /SGDĐT-VP ngày ban hành 09/02/2015 Thông báo thực hiện Công điện Số 01/CĐ-UBND của UBND tỉnh
07/BC-PGD&ĐT 04/02/2015 Báo cáo số 07/BC-PGD&ĐT ngày ban hành 04/02/2015 Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II Năm học 2014-2015
11 /BC-UBND 03/02/2015 Báo cáo số 11 /BC-UBND ngày ban hành 03/02/2015 Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Nam Đông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030  
15/KH-UBND 29/01/2015 Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày ban hành 29/01/2015 Thanh tra công vụ năm 2015 
231/SGDĐT-VP 27/01/2015 Công văn số 231/SGDĐT-VP ngày ban hành 27/01/2015 Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015
236 /SGDĐT-GDTrH 27/01/2015 Công văn số 236 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 27/01/2015 nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông tư số 197/2014/TT-BQP ngày 30/12/2014 của Bộ Quốc phòng
182SGDĐT- VP 23/01/2015 Công văn số 182SGDĐT- VP ngày ban hành 23/01/2015 thực hiện Chỉ thị 02 /CT-UBND của UBND tỉnh T.T.Huế
01/SL 20/01/2015 Công văn số 01/SL ngày ban hành 20/01/2015 Mạo danh cán bộ văn phòng Chính Phủ
01/CT-UBND 09/01/2015 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày ban hành 09/01/2015 đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp năm 2015          
44/GM-PGD&ĐT 31/12/2014 Giấy mời số 44/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 31/12/2014 hội thảo rút kinh nghiệm về lập hồ sơ PCGDMN5T 
304/PGD&ĐT-TCCB 31/12/2014 Công văn số 304/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 31/12/2014 Tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN ViệtNam”
2920 /SGD&ĐT-VP 26/12/2014 Công văn số 2920 /SGD&ĐT-VP ngày ban hành 26/12/2014 tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi (2015)
7421/BGDĐT-GDTrH 23/12/2014 Công văn số 7421/BGDĐT-GDTrH ngày ban hành 23/12/2014 hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015
2828/SGD&ĐT-KHTC 16/12/2014 Công văn số 2828/SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 16/12/2014 báo cáo số liệu đầu tư trang thiết bị phục vụ đề án dạy và học ngoại ngữ và đăng ký nhu cầu thiêt bị năm 2015
270/PGDĐT-PT 10/12/2014 Công văn số 270/PGDĐT-PT ngày ban hành 10/12/2014 kiểm tra công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục 
266/PGD&ĐT 09/12/2014 Công văn số 266/PGD&ĐT ngày ban hành 09/12/2014 tăng cường triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
268/PGD&ĐT-PT 09/12/2014 Công văn số 268/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 09/12/2014 Triển khai Quyết định 71/20014/QĐ-UBND
91/SL-SGD&ĐT 05/12/2014 Công văn số 91/SL-SGD&ĐT ngày ban hành 05/12/2014 Rà soát, thu hồi xuất bản phẩm không đảm bảo chất lượng nội dung
2734/SGD&ĐT-KHTC 05/12/2014 Công văn số 2734/SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 05/12/2014 tổng hợp nhu cầu xây mới nhà vệ sinh cho học sinh tại các trường mầm non.
260/GD&ĐT-PT 01/12/2014 Công văn số 260/GD&ĐT-PT ngày ban hành 01/12/2014 Hướng dẫn kiểm tra HK I và báo cáo kết quả kiểm tra cấpTHCS năm học 2014-2015
261/PGDĐT&PT 01/12/2014 Công văn số 261/PGDĐT&PT ngày ban hành 01/12/2014 chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2014-2015
23/KH-PGD&ĐT 26/11/2014 Kế hoạch số 23/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 26/11/2014 HÀNH ĐỘNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
2609/GD&ĐT-KHTC 24/11/2014 Công văn số 2609/GD&ĐT-KHTC ngày ban hành 24/11/2014 rà soát, thu hồi xuất bản phẩm không đảm bảo nội dung
2589 /SGD&ĐT-GDTrH 20/11/2014 Công văn số 2589 /SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 20/11/2014 tổ chức thực hiện chương trìn “Vòng tay nhân ái chia sẽ nỗi đau TNGT”
2590/SGD&ĐT-GDTrH 20/11/2014 Công văn số 2590/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 20/11/2014 tăng cường bảo đảm trật tự ATGT thời gian còn lại năm 2014
2556/SGDĐT-GDTrH 14/11/2014 Công văn số 2556/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 14/11/2014 tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44
239/GD&ĐT-TĐ 12/11/2014 Công văn số 239/GD&ĐT-TĐ ngày ban hành 12/11/2014 chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phục vụ cho ngày Tọa đàm Kỷ niệm 20/11
2513/SGDĐT-GDTrH 12/11/2014 Công văn số 2513/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 12/11/2014 hưởng ứng cuộc thi môi trường
2479/SGDĐT-CTHSSV 11/11/2014 Công văn số 2479/SGDĐT-CTHSSV ngày ban hành 11/11/2014 hướng dẫn công tác y tế trường học năm học 2014 - 2015           
2506/SGDĐT-GDTH 11/11/2014 Công văn số 2506/SGDĐT-GDTH ngày ban hành 11/11/2014 Hướng dẫn thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014
2457/SGDĐT-KTKĐCLGD 07/11/2014 Công văn số 2457/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày ban hành 07/11/2014 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non
1306 /QĐ-UBND 07/11/2014 Quyết định số 1306 /QĐ-UBND ngày ban hành 07/11/2014 thành lập Đoàn kiểm tra, phúc tra, PCGD Tiểu học ĐĐT  PCGD Trung học cơ sở và công tác xoá mù chữ năm 2014
35/GTrT-PGD&ĐT 31/10/2014 Giấy mời số 35/GTrT-PGD&ĐT ngày ban hành 31/10/2014 Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục huyện Nam Đông lần thứ II giai đoạn 2010-2015
2372 /SGD&ĐT-GDTH 29/10/2014 Công văn số 2372 /SGD&ĐT-GDTH ngày ban hành 29/10/2014 Tập huấn giáo viên Mĩ thuật cấp Tiểu học năm học 2014-2015
64 /KH-UBND 29/10/2014 Công văn số 64 /KH-UBND ngày ban hành 29/10/2014 Xây dựng “xã, phường phù hợp với trẻ em”  giai đoạn 2014 - 2020
2322 /SGD&ĐT-KHTC 24/10/2014 Công văn số 2322 /SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 24/10/2014 Hướng dẫn cách lập biểu thống kê tiêu chuẩn phòng học, cơ sở vật chất và tình hình tài chính trong hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi.
2232 /SGD&ĐT-VP 14/10/2014 Công văn số 2232 /SGD&ĐT-VP ngày ban hành 14/10/2014 hướng dẫn thủ tục hồ sơ và quy trình đăng ký, triển khai thực hiện Đề tài SKKN ngành Giáo dục và Đào tạo
2202 /SGDĐT-GDTrH-KTKĐCL 10/10/2014 Công văn số 2202 /SGDĐT-GDTrH-KTKĐCL ngày ban hành 10/10/2014 Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2014-2015
71 /TTr 09/10/2014 Công văn số 71 /TTr ngày ban hành 09/10/2014 Triển khai việc chuẩn bị các nội dung để làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
2188/SGD&ĐT-GDTrH 09/10/2014 Công văn số 2188/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 09/10/2014 tăng cường công tác giáo dục ATGT  3 tháng cuối năm học 2014
2197 /SGDĐT-TTr 09/10/2014 Công văn số 2197 /SGDĐT-TTr ngày ban hành 09/10/2014 Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học.
208/PGD&ĐT-PT 08/10/2014 Công văn số 208/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 08/10/2014 Hướng dẫn kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
30/GM-PGD&ĐT 08/10/2014 Giấy mời số 30/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 08/10/2014 họp cán bộ quản lý đánh giá công tác tháng 10
202/PGD&ĐT-TCCB 02/10/2014 Công văn số 202/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 02/10/2014 hồ sơ nâng ngạch
03/TB-PGD&ĐT 01/10/2014 Thông báo số 03/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 01/10/2014 nâng bậc lương 6 tháng cuối năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức 
163/QĐ-PGD&ĐT 29/09/2014 Quyết định số 163/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 29/09/2014 thành lập Bộ phận tiếp công dân tại cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
194/PGD&ĐT-PT 20/09/2014 Công văn số 194/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 20/09/2014
1906/SGDĐT - GDTrH 11/09/2014 Công văn số 1906/SGDĐT - GDTrH ngày ban hành 11/09/2014 Thông báo chương trình tài trợ các đề án nghiên cứu khoa học 2015 
183/PGD&ĐT-TĐKT 08/09/2014 Công văn số 183/PGD&ĐT-TĐKT ngày ban hành 08/09/2014 đăng ký thi đua năm học 2014-2015  
02/TB-PGD&ĐT 06/09/2014 Công văn số 02/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 06/09/2014 phân công nhiệm vụ cụ thể các chuyên viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo
171/PGD&ĐT-TCCB 27/08/2014 Công văn số 171/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 27/08/2014 báo cáo thực trạng, kế hoạch, chất lượng đội ngũ tính đến tháng 8/2014
35/BC-PGD&ĐT 22/08/2014 Công văn số 35/BC-PGD&ĐT ngày ban hành 22/08/2014 Tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
167/ PGD&ĐT-TC 21/08/2014 Công văn số 167/ PGD&ĐT-TC ngày ban hành 21/08/2014 rà soát quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và lập sách CBQL trường học
166/PGD&ĐT 20/08/2014 Công văn số 166/PGD&ĐT ngày ban hành 20/08/2014 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
163/PGD&ĐT 19/08/2014 Công văn số 163/PGD&ĐT ngày ban hành 19/08/2014 Hướng dẫn tổ chức và phát động cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”
165/PGD&ĐT-PT 19/08/2014 Công văn số 165/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 19/08/2014 hướng dẫn công tác khảo sát chất lượng học sinh lớp 4, 6 và lớp 8 năm học 2014-2015
162 /PGDĐT-PT 18/08/2014 Công văn số 162 /PGDĐT-PT ngày ban hành 18/08/2014 triển khai dạy học 2 buổi/ngày năm học 2014-2015
160/PGD&ĐT-PT 15/08/2014 Công văn số 160/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 15/08/2014 Cập nhật thông tin lên Cổng thông tin đào tạo để cung cấp số liệu báo cáo nhanh đầu năm học 2014-2015
147/CĐGD 11/08/2014 Công văn số 147/CĐGD ngày ban hành 11/08/2014 hỗ trợ xây dựng nhà “ Mái ấm công đoàn” năm 2014
155 /PGDĐT - PT 08/08/2014 Công văn số 155 /PGDĐT - PT ngày ban hành 08/08/2014 Đăng kí sách Tiếng Anh chương trình thí điểm THCS năm học 2014-2015
156/PGDĐT - PT 08/08/2014 Công văn số 156/PGDĐT - PT ngày ban hành 08/08/2014 báo cáo số liệu về giáo dục người khuyết tật
1657/LN-TCGDĐT 08/08/2014 Công văn số 1657/LN-TCGDĐT ngày ban hành 08/08/2014 thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP
147/GD&ĐT-PT 31/07/2014 Công văn số 147/GD&ĐT-PT ngày ban hành 31/07/2014 báo cáo tình hình thực trạng, nhu cầu về bàn ghế, máy vi tính và các máy móc thiết bị dạy học khác của các trường   
145/GD&ĐT-PT 30/07/2014 Công văn số 145/GD&ĐT-PT ngày ban hành 30/07/2014 góp ý dự thảo thông tự đánh giá học sinh cấp tiểu học
46/CV-CĐ 22/07/2014 Công văn số 46/CV-CĐ ngày ban hành 22/07/2014 V/v trực báo định kỳ Công đoàn.
104/QĐ – PGD&ĐT 26/05/2014 Quyết định số 104/QĐ – PGD&ĐT ngày ban hành 26/05/2014 thành lập Hội đồng coi thi, kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 7, 8 cấp huyện, năm học 2013-2014
105/QĐ - PGD-ĐT 26/05/2014 Quyết định số 105/QĐ - PGD-ĐT ngày ban hành 26/05/2014 thành lập Hội đồng chấm thi, kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 7, 8 cấp huyện, năm học 2013-2014        
35 /CV-CĐGD 19/05/2014 Công văn số 35 /CV-CĐGD ngày ban hành 19/05/2014 báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra năm học 2013 – 2014
127/PGDĐT - PT 16/05/2014 Công văn số 127/PGDĐT - PT ngày ban hành 16/05/2014 kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 5 năm học 2013-2014
124/PGD&ĐT-PT 14/05/2014 Công văn số 124/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 14/05/2014 Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2014-2015
123/PGD&ĐT-PT 14/05/2014 Công văn số 123/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 14/05/2014 báo cáo tổng kết công tác BDTX năm học 2013-2014
34 /CV-CĐCD 12/05/2014 Công văn số 34 /CV-CĐCD ngày ban hành 12/05/2014 tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
120 /PGD&ĐT-TCCB 08/05/2014 Công văn số 120 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 08/05/2014 đăng ký thời gian nghỉ phép hè 2013-2014   
113 /PGD&ĐT-PT 06/05/2014 Công văn số 113 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 06/05/2014 Giám sát chất lượng học sinh lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh năm học 2013-2014
114 /PGD&ĐT-PT 06/05/2014 Công văn số 114 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 06/05/2014 Tập huấn sử dụng di sản trong dạy học môn Lịch sử, Địa lí
115/PGDĐT-PT 06/05/2014 Công văn số 115/PGDĐT-PT ngày ban hành 06/05/2014 Hướng dẫn báo cáo tổng kết bậc THCS năm học 2013 - 2014
116/GD&ĐT-PT 06/05/2014 Công văn số 116/GD&ĐT-PT ngày ban hành 06/05/2014 Chuẩn bị triển khai dạy học tiếng Anh bậc Tiểu học năm học 2014-2015
117/GD&ĐT-PT 06/05/2014 Công văn số 117/GD&ĐT-PT ngày ban hành 06/05/2014 Báo cáo thống kê năm học 2013-2014
118 /PGD&ĐT-TĐKT 06/05/2014 Công văn số 118 /PGD&ĐT-TĐKT ngày ban hành 06/05/2014 điều chỉnh nộp sáng kiến kinh nghiệm
112/PGD&ĐT-PT 06/05/2014 Công văn số 112/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 06/05/2014 chuẩn bị cho kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 7,8  năm học 2013-2014
119/PGD&ĐT-PT 06/05/2014 Công văn số 119/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 06/05/2014 Thành lập tổ và kế hoạch tập huấn khảo sát kết quả học tập học sinh lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt năm học 2013-2014
103/PGD&ĐT-PT 26/04/2014 Công văn số 103/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 26/04/2014 đánh giá, xếp loại BDTX 
104/PGD&ĐT-PT 26/04/2014 Công văn số 104/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 26/04/2014 Đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt năm học 2013-2014
98/PGD&ĐT-TCCB 24/04/2014 Công văn số 98/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 24/04/2014 xây dựng kế hoạch biên chế nhân sự năm học 2014-2015
32/CV - CĐGD 23/04/2014 Công văn số 32/CV - CĐGD ngày ban hành 23/04/2014 khảo sát nhà tình nghĩa năm 2014
29 /HDTK-CĐGD 22/04/2014 Công văn số 29 /HDTK-CĐGD ngày ban hành 22/04/2014 HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014        
91/PGD&ĐT-TCCB 16/04/2014 Công văn số 91/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 16/04/2014 Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu đánh giá xếp loại công chức, viên chức và chuẩn nghề nghiệp năm học 2013-2014
89/PGD&ĐT-TĐKT 14/04/2014 Công văn số 89/PGD&ĐT-TĐKT ngày ban hành 14/04/2014 hướng dẫn công tác TĐKT năm học 2013-2014
82/QĐ - PGD&ĐT 14/04/2014 Quyết định số 82/QĐ - PGD&ĐT ngày ban hành 14/04/2014 Ban hành Quy chế xét khen thưởng giáo viên và học sinh giỏi tiêu biểu
83/QĐ-PGD&ĐT 14/04/2014 Quyết định số 83/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 14/04/2014 thanh tra chuyên đề trường TH&THCS Nam Phú Năm học: 2013-2014
79/QĐ-PGD&ĐT 11/04/2014 Quyết định số 79/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 11/04/2014
88/PGD&ĐT-TCCB 11/04/2014 Công văn số 88/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 11/04/2014 nâng lương 6 tháng đầu năm 2014
80/PGD&ĐT-TV 07/04/2014 Công văn số 80/PGD&ĐT-TV ngày ban hành 07/04/2014 cung cấp số liệu và tài liệu xây dựng Bản đồ Qui hoạch mạng lưới GD&ĐT của   các trường đến năm 2020
81/PGD&ĐT-PT 07/04/2014 Công văn số 81/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 07/04/2014
82/PGD&ĐT-PT 07/04/2014 Công văn số 82/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 07/04/2014 Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm,năm học 2013-2014
72 /PGD&ĐT-PT 27/03/2014 Công văn số 72 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 27/03/2014 tuyên truyền Hội thi tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XX năm 2014
66/PGDĐT-PT 17/03/2014 Công văn số 66/PGDĐT-PT ngày ban hành 17/03/2014 xây dựng báo cáo điều chỉnh qui hoạch phát triển GD&ĐT đến năm 2015 và định hướng đến 2020 trên địa bàn xã, thị trấn
65/GD&ĐT-PT 14/03/2014 Công văn số 65/GD&ĐT-PT ngày ban hành 14/03/2014 Hội thi GVDG bậc Tiểu học lần thứ 9 cấp huyện năm học 2013-2014
63/PGD&ĐT-PT 13/03/2014 Công văn số 63/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 13/03/2014 kế hoạch thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh 2014
62/PGD&DT-PT 11/03/2014 Công văn số 62/PGD&DT-PT ngày ban hành 11/03/2014 Kế hoạch thi giải toán qua mạng Internet cấp huyện vòng 16
59/PGDĐT - PT 10/03/2014 Công văn số 59/PGDĐT - PT ngày ban hành 10/03/2014 kế hoạch tập huấn phương pháp giảng dạy và cách ra đề kiểm tra đánh giá theo chuẩn quốc tế cho giáo viên Tiếng Anh
55/QĐ/PGD-ĐT 07/03/2014 Quyết định số 55/QĐ/PGD-ĐT ngày ban hành 07/03/2014 khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong  Hội thi “Vẽ tranh trên máy tính"cấp huyện, năm học 2013-2014
56 /QĐ-PGD-ĐT 07/03/2014 Quyết định số 56 /QĐ-PGD-ĐT ngày ban hành 07/03/2014 thành lập đoàn Cán bộ- Giáo viên- Học sinh tham hội thi “Vẽ tranh trên máy tính học sinh tiểu học” cấp tỉnh, năm học 2013-2014
50/PGD-TĐ 03/03/2014 Công văn số 50/PGD-TĐ ngày ban hành 03/03/2014 thăm dò dư luận, góp ý kiến trong cán bộ công chức, viên chức, tổ chức đoàn thể đối với Nhà giáo đề nghị xét chọn danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2014.
45 /PGD&ĐT-PT 25/02/2014 Công văn số 45 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 25/02/2014 thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn tỉnh lần thứ VII 
46/ PGD-ĐT 25/02/2014 Công văn số 46/ PGD-ĐT ngày ban hành 25/02/2014
15KH/CĐGD-UBKT 25/02/2014 Công văn số 15KH/CĐGD-UBKT ngày ban hành 25/02/2014 kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hồ sơ, sổ sách, thu đoàn phí và các văn bản về hoạt động Công đoàn cơ sở
43/PGD&ĐT-TCCB 21/02/2014 Công văn số 43/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 21/02/2014
44/PGD&ĐT-TCCB 21/02/2014 Công văn số 44/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 21/02/2014
41 /PGD&ĐT 19/02/2014 Công văn số 41 /PGD&ĐT ngày ban hành 19/02/2014  thực hiện thi nghề phổ thông năm học 2013-2014
40/PGD&ĐT-TCCB 19/02/2014 Công văn số 40/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 19/02/2014
37/PGDĐT - PT 18/02/2014 Công văn số 37/PGDĐT - PT ngày ban hành 18/02/2014 báo cáo số liệu và đăng ký nhu cầu đầu tư trang thiết bị phục vụ đề án dạy học ngoại ngữ
04/KH-PGD&ĐT 18/02/2014 Công văn số 04/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 18/02/2014 KẾ HOẠCH Thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng năm 2014
33/PGD&ĐT 17/02/2014 Công văn số 33/PGD&ĐT ngày ban hành 17/02/2014 Tổ chức tuyên truyền giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
34/PGD&ĐT 17/02/2014 Công văn số 34/PGD&ĐT ngày ban hành 17/02/2014 Tổ chức đánh giá 2 năm thực hiện Chương trình hành động của ngành
02/ĐL-PGD&ĐT 17/02/2014 Công văn số 02/ĐL-PGD&ĐT ngày ban hành 17/02/2014 Điều lệ Hội khỏe phù đổng năm học 2013 - 2014
27/PGD&ĐT-TV 11/02/2014 Công văn số 27/PGD&ĐT-TV ngày ban hành 11/02/2014 Về việc báo cáo kết quả thực hiệnChương trình giảm nghèo giai đoạn 2005-2013
19/PGD&ĐT-PT 07/02/2014 Công văn số 19/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 07/02/2014 V/v thay đổi thời gian thi học sinh giỏi lớp 5 năm học 2013 - 2014Nam Đông,  ngày 07 tháng 02  năm 2014
209/QĐ-PGDĐT 30/01/2014 Quyết định số 209/QĐ-PGDĐT ngày ban hành 30/01/2014
03/TB-CĐGD-BTC 24/01/2014 Thông báo số 03/TB-CĐGD-BTC ngày ban hành 24/01/2014 TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG"MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN -2014" CÁN BỘ, CNVC-LĐ NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN NAM ĐÔNG
sơ đồ thi đấu cầu lông 23/01/2014 Công văn số sơ đồ thi đấu cầu lông ngày ban hành 23/01/2014
12/PGDĐT-GDTrH 16/01/2014 Công văn số 12/PGDĐT-GDTrH ngày ban hành 16/01/2014 thông báo kế hoạch thi “Hùng biện tiếng Anh THCS” cấp huyện năm học 2013-2014
13/PGD&ĐT-TV 16/01/2014 Công văn số 13/PGD&ĐT-TV ngày ban hành 16/01/2014 Về việc báo cáo tình hình khắc phục  bổ sung hồ sơ chứng từ năm 2012
11/PGDĐT-PT 15/01/2014 Công văn số 11/PGDĐT-PT ngày ban hành 15/01/2014 tập huấn phần mềm quản lý chất lượng Giáo dục tiểu học
239/PGD&ĐT-TCCB 05/12/2013 Công văn số 239/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 05/12/2013  báo cáo chất lượng đội ngũ tính đến tháng 12/2013.
240/PGD&ĐT-PT 05/12/2013 Công văn số 240/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 05/12/2013 cập nhật thông tin trên Cổng thông tin giáo dục tỉnh 
241/GD&ĐT-PT 05/12/2013 Công văn số 241/GD&ĐT-PT ngày ban hành 05/12/2013 hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối HK I bậc tiểu học năm học 2013-2014Nam Đông, ngày 05  tháng 12  năm 2013
232 /PGDĐT-PT 27/11/2013 Công văn số 232 /PGDĐT-PT ngày ban hành 27/11/2013 tập huấn công tác đánh giá ngoàicơ sở giáo dục phổ thông.
167 /PGD&ĐT-PT 20/09/2013 Công văn số 167 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 20/09/2013 V/v: Điều chỉnh điều lệ ngày hội bóng đá vui năm 2013; Lịch chơi bóng đá và Kỹ năng sống ngày hội bóng đá vui năm 2013
35 /TB-GD&ĐT 06/09/2013 Thông báo số 35 /TB-GD&ĐT ngày ban hành 06/09/2013 ĐIỀU LỆ "NGÀY HỘI BÓNG ĐÁ VUI" HUYỆN NAM ĐÔNG NĂM 2013
140 /PGDĐT-PT 16/08/2013 Công văn số 140 /PGDĐT-PT ngày ban hành 16/08/2013 cử GV TPT dự Hội nghị tổng kết và tập huấn công tác Đoàn, Đội trường học  năm học 2012 – 2013; Triển khai chương trình năm học 2013 - 2014
98/GD&ĐT-PT 09/05/2013 Công văn số 98/GD&ĐT-PT ngày ban hành 09/05/2013 hướng dẫn tuyển sinh năm học 2013-2014  
93/QĐ-GD&ĐT 04/05/2013 Quyết định số 93/QĐ-GD&ĐT ngày ban hành 04/05/2013 thành lập Ban kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 9 của các trường THCS Năm học 2012-2013
87 /PGD&ĐT-PT 02/05/2013 Công văn số 87 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 02/05/2013 Tập huấn, triển khai Chương trình “Dạy học của Intel” năm học 2013 – 2014  
03/GM-CĐ-GD 29/01/2013 Công văn số 03/GM-CĐ-GD ngày ban hành 29/01/2013 Mời dự Hội nghị Ban chấp hành mở rộng nhằm để giá tình hình hoạt động quý IV năm 2012 và triển khai nhiệm vụ quý I năm 2013.
09/QĐ-PGDĐT 21/01/2013 Quyết định số 09/QĐ-PGDĐT ngày ban hành 21/01/2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chuyên môn thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
143/PGD&ĐT-PT 2014/07/10 Công văn số 143/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 10/07/2014 tập huấn triển khai chương trình "dạy học dự án" năm học 2014-201
01/2014/QĐ-UBND 2014/07/31 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày ban hành 31/07/2014 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Nam Đ&oc
MAU 2014/08/07 Công văn số MAU ngày ban hành 07/08/2014                DANH SÁCH  NHU CẦU HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP   THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2013/NĐ-CP
168/UBND-GD 2015/01/10 Công văn số 168/UBND-GD ngày ban hành 10/01/2015 Về việc triển khai chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT về tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục
168/UBND-GD 2015/01/10 Công văn số 168/UBND-GD ngày ban hành 10/01/2015 Về việc triển khai chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT về tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục
803 /QĐ-UBND 2015/07/13 Quyết định số 803 /QĐ-UBND ngày ban hành 13/07/2015 công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2014 - 2015 
803 /QĐ-UBND 2015/07/13 Quyết định số 803 /QĐ-UBND ngày ban hành 13/07/2015 công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2014 - 2015 
804/QĐ-UBND 2015/07/13 Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày ban hành 13/07/2015 công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2014- 2015
1870/KH-SGDĐT 2015/07/31 Kế hoạch số 1870/KH-SGDĐT ngày ban hành 31/07/2015 Tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015); kỷ niệm 70 năm Ng&agra
65/GM-UBND 2015/08/07 Giấy mời số 65/GM-UBND ngày ban hành 07/08/2015 Dự Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 
66/GM-UBND 2015/08/11 Giấy mời số 66/GM-UBND ngày ban hành 11/08/2015 Lễ phát thưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh có thành tích tiêu biểu năm học 2014-2015
891/QĐ-UBND 2015/08/10 Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày ban hành 10/08/2015 Về việc tặng Giấy khen cho giáo viên và học sinh đã có thành tích tiêu biểu trong năm học 2014-2015