Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

 » Văn bản phòng GD » 

Lĩnh vực : GD Thường xuyên và Chuyên nghiệp

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
147 /KH-PGD&ĐT 27/08/2013 Công văn số 147 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 27/08/2013 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2013-2014
1973/SGDĐT-GDTX 2015/08/17 Công văn số 1973/SGDĐT-GDTX ngày ban hành 17/08/2015 tiếp tục quản lý chỉ đạo hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường Năm học 2015-2016