Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 14 tháng 11 năm 2018


Lĩnh vực : Giáo dục Mầm non

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
04 /TBKL-CĐGD 27/02/2013 Thông báo số 04 /TBKL-CĐGD ngày ban hành 27/02/2013 Kết luận của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Nam Đông tại Hội nghị BCH công đoàn Giáo dục mở rộng ngày 01/02/2013.
1496/SGDĐT-GDMN 2015/06/11 Công văn số 1496/SGDĐT-GDMN ngày ban hành 11/06/2015 chỉ đạo bảo quản CSVC, cảnh quang môi trường các cơ sở GDMN trong dịp hè 2015
1812/SGDĐT-GDMN 2015/07/23 Công văn số 1812/SGDĐT-GDMN ngày ban hành 23/07/2015 đăng ký mua tài liệu Bồi dường hè 2015