Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 12 tháng 12 năm 2018


Lĩnh vực : Giáo dục Tiểu học

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
398 /SGDĐT-GDTrH 12/02/2015 Công văn số 398 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 12/02/2015 hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
32 /PGD&ĐT-PT 17/02/2014 Công văn số 32 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 17/02/2014 Thay đổi điều lệ "Giải cờ vua học sinh tiểu học huyện Nam Đông lần thứ  I" năm học 2013-2014
249/PGD&ĐT - PT 17/01/2014 Công văn số 249/PGD&ĐT - PT ngày ban hành 17/01/2014 sinh hoạt chuyên môn môn Thể dục cấp tiểu học năm học 2013 - 2014
160 /PGD&ĐT-PT 13/09/2013 Công văn số 160 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 13/09/2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 bậc tiểu học  
08 /HDTK-CĐGD 09/04/2013 Công văn số 08 /HDTK-CĐGD ngày ban hành 09/04/2013 Hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn năm học 2012-2013  
09 /HD-CĐGD 09/04/2013 Công văn số 09 /HD-CĐGD ngày ban hành 09/04/2013 Công đoàn Giáo dục Nam Đông hướng dẫn đến các CĐCS công tác thi đua khen thưởng năm học 2012-2013
10 /HD-CĐGD 09/04/2013 Công văn số 10 /HD-CĐGD ngày ban hành 09/04/2013 Về việc tự chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 2012-2013
37 /PGD&ĐT-PT 26/02/2013 Công văn số 37 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 26/02/2013 kế hoạch KTHKII và hội thi “Vẽ tranh trên máy tính”
1268/SGDĐT-GDTH 2015/05/25 Công văn số 1268/SGDĐT-GDTH ngày ban hành 25/05/2015 tuyên truyền, giáo dục học sinh về ý thức và mức độ an toàn khi tham gia tắm biển, bơi lội ở các khu vực sông, hồ
1877/SGDĐT-GDTH 2015/07/31 Công văn số 1877/SGDĐT-GDTH ngày ban hành 31/07/2015 Giám sát tập huấn hè chuẩn bị cho dạy học theo mô hình VNEN năm học 2015-2016 cấp trường 
1966/SGDĐT-GDTH 2015/08/17 Công văn số 1966/SGDĐT-GDTH ngày ban hành 17/08/2015 tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường tiểu học