Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "


Ngày 12 tháng 12 năm 2018


Lĩnh vực : Kế hoạch Tài chính

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
886/SGD&ĐT-KHTC 08/04/2015 Công văn số 886/SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 08/04/2015 Kết luận của đồng chí Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị tổng kết đợt kiểm tra công tác quản lý và sử dụng thiết bị dạy học trong nhà
43/PGD&ĐT-TV 12/02/2015 Công văn số 43/PGD&ĐT-TV ngày ban hành 12/02/2015 cung cấp số liệu thực hiện Xây dựng bảng đồ quy hoạch  
1257/SGD&ĐT-KHTC 2015/05/22 Công văn số 1257/SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 22/05/2015 không thu tiền lệ phí tuyển sinh đầu cấp
4284/BGDĐT-KHTC 2015/08/21 Công văn số 4284/BGDĐT-KHTC ngày ban hành 21/08/2015 V.v triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD-XMC năm 2015