Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 12 tháng 12 năm 2018


Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
889/QĐ-UBND 28/04/2016 Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày ban hành 28/04/2016 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1020/SGDĐT-VP 25/04/2015 Công văn số 1020/SGDĐT-VP ngày ban hành 25/04/2015 thông báo lịch nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 thay công văn số 1007/SGDĐT-VP
1007/SGDĐT-VP 24/04/2015 Công văn số 1007/SGDĐT-VP ngày ban hành 24/04/2015 Điều chỉnh lịch nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5
952/SGDĐT-VP 17/04/2015 Công văn số 952/SGDĐT-VP ngày ban hành 17/04/2015 Thông báo lịch nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5
861/SGD&ĐT-VP 07/04/2015 Công văn số 861/SGD&ĐT-VP ngày ban hành 07/04/2015
164/PGD&ĐT 18/09/2013 Công văn số 164/PGD&ĐT ngày ban hành 18/09/2013 Triển khai phòng chống cơn bão số 8 năm 2013
1701/SGDĐT-VP 2015/07/07 Công văn số 1701/SGDĐT-VP ngày ban hành 07/07/2015 thực hiện Kế hoạch số 35/KH-TBTT ngày 25/6/2015
SY 2015/07/13 Công văn số SY ngày ban hành 13/07/2015 v/v sách in lậu trên thị trường
1775/SGDĐT-VP 2015/07/17 Công văn số 1775/SGDĐT-VP ngày ban hành 17/07/2015 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ
1818/SGDĐT-VP 2015/07/24 Công văn số 1818/SGDĐT-VP ngày ban hành 24/07/2015 trả lời Trung tâm HNDN-HTTE thiệt thòi đề nghị tổ chức gặp gỡ giao lưu văn nghệ tại các trường trên địa bàn tỉnh
1938 /SGD&ĐT-VP 2015/08/12 Công văn số 1938 /SGD&ĐT-VP ngày ban hành 12/08/2015 triển khai thực hiện Kế hoạch năm học 2015-2016                 
2013/SGD&ĐT-VP 2015/08/21 Công văn số 2013/SGD&ĐT-VP ngày ban hành 21/08/2015 Tổ chức khai giảng năm học 2015-2016