Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 26 tháng 02 năm 2018


Loại văn bản : Báo cáo

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
07/BC-PGD&ĐT 04/02/2015 Báo cáo số 07/BC-PGD&ĐT ngày ban hành 04/02/2015 Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II Năm học 2014-2015
11 /BC-UBND 03/02/2015 Báo cáo số 11 /BC-UBND ngày ban hành 03/02/2015 Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Nam Đông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030