Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

 » Văn bản phòng GD

Loại văn bản : Chỉ thị

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
01/CT-UBND 09/01/2015 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày ban hành 09/01/2015 đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp năm 2015