Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

 » Văn bản phòng GD

Loại văn bản : Giấy mời

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
44/GM-PGD&ĐT 31/12/2014 Giấy mời số 44/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 31/12/2014 hội thảo rút kinh nghiệm về lập hồ sơ PCGDMN5T 
35/GTrT-PGD&ĐT 31/10/2014 Giấy mời số 35/GTrT-PGD&ĐT ngày ban hành 31/10/2014 Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục huyện Nam Đông lần thứ II giai đoạn 2010-2015
30/GM-PGD&ĐT 08/10/2014 Giấy mời số 30/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 08/10/2014 họp cán bộ quản lý đánh giá công tác tháng 10
19 /GM-GD&ĐT 2014/05/30 Giấy mời số 19 /GM-GD&ĐT ngày ban hành 30/05/2014 Họp triển khai kế hoạch tham dự cúp FFAV 2014
65/GM-UBND 2015/08/07 Giấy mời số 65/GM-UBND ngày ban hành 07/08/2015 Dự Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 
66/GM-UBND 2015/08/11 Giấy mời số 66/GM-UBND ngày ban hành 11/08/2015 Lễ phát thưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh có thành tích tiêu biểu năm học 2014-2015