Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 21 tháng 08 năm 2018


Loại văn bản : Quyết định

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
889/QĐ-UBND 28/04/2016 Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày ban hành 28/04/2016 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1102/QĐ-UBND 18/06/2015 Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày ban hành 18/06/2015 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014
1306 /QĐ-UBND 07/11/2014 Quyết định số 1306 /QĐ-UBND ngày ban hành 07/11/2014 thành lập Đoàn kiểm tra, phúc tra, PCGD Tiểu học ĐĐT  PCGD Trung học cơ sở và công tác xoá mù chữ năm 2014
163/QĐ-PGD&ĐT 29/09/2014 Quyết định số 163/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 29/09/2014 thành lập Bộ phận tiếp công dân tại cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
104/QĐ – PGD&ĐT 26/05/2014 Quyết định số 104/QĐ – PGD&ĐT ngày ban hành 26/05/2014 thành lập Hội đồng coi thi, kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 7, 8 cấp huyện, năm học 2013-2014
105/QĐ - PGD-ĐT 26/05/2014 Quyết định số 105/QĐ - PGD-ĐT ngày ban hành 26/05/2014 thành lập Hội đồng chấm thi, kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 7, 8 cấp huyện, năm học 2013-2014        
88 /QĐ-PGD-ĐT 21/04/2014 Quyết định số 88 /QĐ-PGD-ĐT ngày ban hành 21/04/2014 kiểm tra thư viện đạt chuẩn trường THCS Thượng Nhật
82/QĐ - PGD&ĐT 14/04/2014 Quyết định số 82/QĐ - PGD&ĐT ngày ban hành 14/04/2014 Ban hành Quy chế xét khen thưởng giáo viên và học sinh giỏi tiêu biểu
83/QĐ-PGD&ĐT 14/04/2014 Quyết định số 83/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 14/04/2014 thanh tra chuyên đề trường TH&THCS Nam Phú Năm học: 2013-2014
79/QĐ-PGD&ĐT 11/04/2014 Quyết định số 79/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 11/04/2014
80/QĐ-PGD&ĐT 11/04/2014 Quyết định số 80/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 11/04/2014 ban hành Quy chế công nhận kết quả và xét giải cuộc thi giải toán qua mạng internet (Violympic) cấp huyện, năm học 2013-2014
65/QĐ-PGD-ĐT 17/03/2014 Quyết định số 65/QĐ-PGD-ĐT ngày ban hành 17/03/2014 thành lập Hội đồng coi thi giải toán qua mạng internet  cấp huyện năm học 2013 - 2014
55/QĐ/PGD-ĐT 07/03/2014 Quyết định số 55/QĐ/PGD-ĐT ngày ban hành 07/03/2014 khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong  Hội thi “Vẽ tranh trên máy tính"cấp huyện, năm học 2013-2014
56 /QĐ-PGD-ĐT 07/03/2014 Quyết định số 56 /QĐ-PGD-ĐT ngày ban hành 07/03/2014 thành lập đoàn Cán bộ- Giáo viên- Học sinh tham hội thi “Vẽ tranh trên máy tính học sinh tiểu học” cấp tỉnh, năm học 2013-2014
48/QĐ-PGD-ĐT 04/03/2014 Quyết định số 48/QĐ-PGD-ĐT ngày ban hành 04/03/2014 thành lập Hội đồng trọng tài "Hội khỏe phù đổng huyện Nam Đông" năm học 2013 - 2014
33/QĐ-PGD&ĐT 27/02/2014 Quyết định số 33/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 27/02/2014 về việc thành lập đoàn vận động viên tham gia “Giải cờ vua truyền thống thanh thiếu nhi tranh cúp Hương Giang lần thứ 2”
209/QĐ-PGDĐT 30/01/2014 Quyết định số 209/QĐ-PGDĐT ngày ban hành 30/01/2014
164 /QĐ-PGDĐT 01/10/2013 Quyết định số 164 /QĐ-PGDĐT ngày ban hành 01/10/2013 Về việc thành lập Đội tuyển Học sinh giỏi lớp 8, 9 cấp huyện năm học 2013-2014
143 /QĐ-PGDĐT 28/08/2013 Quyết định số 143 /QĐ-PGDĐT ngày ban hành 28/08/2013 ban hành phân phối chương trình môn Vật lí cấp THCS
144 /QĐ-GD&ĐT 28/08/2013 Quyết định số 144 /QĐ-GD&ĐT ngày ban hành 28/08/2013 thành lập Ban tổ chức “Ngày hội bóng đá vui” cấp huyện, năm học 2013 - 2014
93/QĐ-GD&ĐT 04/05/2013 Quyết định số 93/QĐ-GD&ĐT ngày ban hành 04/05/2013 thành lập Ban kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 9 của các trường THCS Năm học 2012-2013
47 QĐ/PGD&ĐT 19/03/2013 Quyết định số 47 QĐ/PGD&ĐT ngày ban hành 19/03/2013 thành lập Hội đồng coi thi giải toán qua mạng internet cấp huyện năm học 2012 - 2013
42 QĐ/PGD&ĐT 11/03/2013 Quyết định số 42 QĐ/PGD&ĐT ngày ban hành 11/03/2013 thành lập Ban tổ chức giải Điền kinh – Bóng đá học sinh cấp huyện năm học 2012 - 2013
43 QĐ/PGD-ĐT 11/03/2013 Quyết định số 43 QĐ/PGD-ĐT ngày ban hành 11/03/2013 thành lập Tổ trọng tài Giải Điền kinh và bóng đá học sinh cấp huyện năm học 2012 - 2013
:12/QĐ-PGDĐT 24/01/2013 Quyết định số :12/QĐ-PGDĐT ngày ban hành 24/01/2013 khen thưởng học sinh đạt giải trong Hội thi IOE cấp huyện, năm học 2012 - 2013
10 QĐ/PGD-ĐT 22/01/2013 Quyết định số 10 QĐ/PGD-ĐT ngày ban hành 22/01/2013 Ban hành quy chế công nhận kết quả và xếp giải Hội thi IOE cấp huyện, năm học 2012-2013
09/QĐ-PGDĐT 21/01/2013 Quyết định số 09/QĐ-PGDĐT ngày ban hành 21/01/2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chuyên môn thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
01/2014/QĐ-UBND 2014/07/31 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày ban hành 31/07/2014 Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Nam Đ&oc
803 /QĐ-UBND 2015/07/13 Quyết định số 803 /QĐ-UBND ngày ban hành 13/07/2015 công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2014 - 2015 
803 /QĐ-UBND 2015/07/13 Quyết định số 803 /QĐ-UBND ngày ban hành 13/07/2015 công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2014 - 2015 
804/QĐ-UBND 2015/07/13 Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày ban hành 13/07/2015 công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2014- 2015
891/QĐ-UBND 2015/08/10 Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày ban hành 10/08/2015 Về việc tặng Giấy khen cho giáo viên và học sinh đã có thành tích tiêu biểu trong năm học 2014-2015