Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

 » Văn bản phòng GD

Loại văn bản : Thông báo

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
03/TB-PGD&ĐT 01/10/2014 Thông báo số 03/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 01/10/2014 nâng bậc lương 6 tháng cuối năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức 
03/TB-CĐGD-BTC 24/01/2014 Thông báo số 03/TB-CĐGD-BTC ngày ban hành 24/01/2014 TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG"MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN -2014" CÁN BỘ, CNVC-LĐ NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN NAM ĐÔNG
35 /TB-GD&ĐT 06/09/2013 Thông báo số 35 /TB-GD&ĐT ngày ban hành 06/09/2013 ĐIỀU LỆ "NGÀY HỘI BÓNG ĐÁ VUI" HUYỆN NAM ĐÔNG NĂM 2013
34/TB-PGDĐT 15/08/2013 Thông báo số 34/TB-PGDĐT ngày ban hành 15/08/2013 đăng ký mua tài liệu BDTX giáo viên
04 /TBKL-CĐGD 27/02/2013 Thông báo số 04 /TBKL-CĐGD ngày ban hành 27/02/2013 Kết luận của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Nam Đông tại Hội nghị BCH công đoàn Giáo dục mở rộng ngày 01/02/2013.